De Nederlands informatief & consulting center
Print versie. Published on site Rusnet.NL 28 augustus 2003
Originalul: http://www.rusnet.nl/nl/encyclo/r/raket.shtml

Encyclopedie :: R :: Raket

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z 

Het idee van de vloeistofraket werd door Konstantin Eduardowitsch Tciolkowski, een Russische natuurkundige en pionier op het gebied van de rakettechniek ontwikkeld. Het gaat hierbij om een raketmotor waarvan de brandstof uit een mengsel van vloeibare waterstof en vloeibare zuurstof bestaat. Deze theorie bestond uit de eerste wiskundige berekeningen voor terugstootaandrijvingen.

In 1890 ontwikkelde hij als eerste een theorie over de raketaandrijving en ook de beschrijving van het principe van een meertrapsraket is aan hem te danken. Hij heeft de belangrijkste grondslagen van de verdere ontwikkelingen van de ruimtevaart aangelegd.

Natuurkundige wetmatigheden:

De stuwing van raketmotoren zorgt ervoor dat de Luchtweerstand en de aantrekkingskracht van de aarde overwonnen kan worden.Om deze kracht te kunnen bereiken spreekt het voor zich dat de motoren een bepaalde kosmische snelheid bereiken. Anders blijft het onmogelijk om het gelanceerde voorwerp in een bepaalde baan buiten de aarde te brengen.

De eerste kosmische snelheid, de zogenaamde orbietsnelheid (tenminste 7,9 km/sec.), moet het vliegende voorwerp krijgen als het de aarde (nog afgezien van de Luchtdruk) moet omcirkelen.

De tweede kosmische snelheid, de zogenaamde omloop of paraboolsnelheid (tenminste 11,2 km/sec.), moet bereikt worden als het voorwerp in z'n baan rond de zon cirkelt. (b.v. een ruimtesonde).

De derde kosmische snelheid (tenminste 42,5 km/sec.) voert het voorwerp uit het gebied van het zonnestelsel.

De vlucht:

Wat navigatie aangaat, blijft het heel moeilijk om in het heelal een doel te bereiken. Enkele problemen z'n de volgende:

Bij een vlucht naar de maan moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het feit dat de lanceerbasis, i.c. de aarde, steeds om haar eigen as draait, dat de maan zich in een tegen de evenaar in geneigde elliptische baan met een drievoudige geluidssnelheid om de aarde beweegt en dat beide hemellichamen samen met een 90-voudige geluidssnelheid in een ellips om de Ozon razen.

Bovendien trekken de aantrekkingskrachten van de voortdurend van constellatie veranderende hemellichamen aarde, zon en maan met een steeds wisselende richting en sterkte aan de naar de maan vliegende raket en veranderen vervolgens z'n koers. Om die reden kan een vliegend voorwerp de maan alleen met een bocht bereiken, die zonder computer niet te berekenen is.

Extra moeilijkheid is ook nog dat, eenmaal diep in de mimte, de vliegende voorwerpen nog aan koerscorrecties moeten onderworpen worden.

Kortom, het is duidelijk dat dit een hoogontwikkelde ruimtevaarttechniek vereist die zowel nauwkeurige kennis van de astronomie, meteorologie, aërodynamica, radiotechniek, fysiologie, etc.

Raketaandrijving

Dit systeem werd volgens het terugstootprincipe. Dit houdt in dat er bij de verbranding van vaste of vloeibarend brandstof, in combinatie met een oxidatiemiddel (b.v. vloei bare zuurstof), verbrandingsgassen ontstaan. Deze gassen stromen door een straalpijp naar buiten zodat de raket een stoot krijgt in de tegenovergestelde richting.

De voormalige Sovjetunie lanceerde in 1933 haar eerste raket met vloeibare brandstof. In de Tweede Wereldoorlog, sinds 1941 hielden de Sovjetonderzoekers zich alleen met horizontaal vliegende (militaire) raketten "Katjusha" bezig. Van militaire versies z'n ook de een traps-, met vloeibare brandstof aangedreven, draagraketten afgeleid, die de eerste mimte projectielen in een baan om de aarde brachten.

De eerste grote, militair inzetbare raket constmeerde von Braun in 1942. Hij werd als "V2" ("Vergeltungswaffe" = vergeldingswapen) in 1944 tegen Engeland ingezet. Hij had een bereik van 250 km en haalde een snelheid van 5000 km/u.

In 1957 vond de lancering plaats van de eerste kunstmatige satelliet van de mensheid: de Russische "Sputnik 1"

Zie meer de Russische ruimtevaart