To rent - Te huur - - in Bilthoven - De Bilt
Office and warehouse - Kantoor met magazijn -
250 m2 - 5 km. from Center of Utrecht - 40 km. from Amsterdam - € 2.800, per month - near Head office of Rabobank
Tel. +31 30 228 56 56; e-mail: rus_net@rusnet.nl
VIP of Rusnet

RusNet

 www.rusnet.nl Russian versionEnglish version Agenda | Links | Russian CCI  

  Woensdag, 20.03.2019
VIP Rubricator
www.rusnet.nl als startpagina makenToevoegen aan het geselecteerdeinfo@rusnet.nlZoeken in het web
tramp
VIP-Bedrijven
VIP van Rusnet
Rusnet Partners
Nieuws
Encyclopedie
Contact
Weet U, dat
 Weet U, dat
Februarirevolutie - Burgerlijk-liberale Februarirevolutie was in 1917...

  RusNet :: Encyclopedie :: E  

Estalnd

PrintversiePrintversie

 
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z 

1. Inleidende gegevens
Naam landEstland
Naam landenmedewerkerMargreet Witteveen
AfdelingDEU/ME
DatumAugustus 2000
StandaardbronnenAls bronnen voor het landenoverzicht wordt zoveel mogelijk van de beschikbare interne gegevens van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gebruik gemaakt.

Daarnaast zijn de (meest recente edities/cijfers van de) volgende bronnen gebruikt:

  • Algemene gegevens, Regional Surveys of the World, Europe Publicaties
  • Demografische gegevens, Human Development Report
  • Economische gegevens, Economic Intelligence Unit
  • Ontwikkelingsrelevante factoren, Human Development Report, UNDP
  • Handelsbetrekkingen met Nederland, CBS
  • Investeringscijfers, Nederlandsche Bank
Aanvullende bronnenGeen
2. Feitelijke en cijfermatige gegevens
2.1 Algemene gegevens
Oppervlakte45.125 km2 (1,4 keer Nederland)
HoofdstadTallinn
Inwonertal1,44 miljoen (1999)
Bevolkingsdichtheid32 inwoners per km2
GodsdienstChristelijk (voornamelijk Luthers), Russisch Orthodox
TaalEsts (officiële taal, 64%), Russisch (29%)
Nationale feestdag(en)Nog niet beschikbaar
Klimatologische gesteldheidContinentaal
2.2 Staatkundige gegevens
StaatshoofdPresident Lennart Meri
PremierMart Laar
Minister van Buitenlandse ZakenThomas Ilves
Minister van Economische ZakenMihkel Parnoja
StaatsvormRepubliek
ParlementRiigikogu, nationale assemblee met 101 leden. Kiesdrempel van 5%
2.3 Demografische gegevens
Natuurlijke bevolkingsgroei-0,7% (1999)
Geboorten (per 1000 inwoners)9 (1997, per 1000 inwoners)
Overlijdens (per 1000 inwoners)12 (1997, per 1000 inwoners)
Levensverwachting76 jaar (v) - 64,5 jaar (m) (1997)
2.4 Economische gegevens
BBPUS$ 5,37 miljard (1999)
Economische groei- 1,4% (1999)
BBP per capitaUS$ 3.729 per hoofd van de bevolking (1999)
Inflatie3,5% (1999)
Beroepsbevolking per sectorLandbouw 10%, industrie 33%, handel en transport 16%, overige diensten 41%
Werkloosheid10,3% (1999)
UitvoerUS$ 2,53 miljard (1999)
- belangrijke productenMachines, voedsel, textiel
- belangrijkste partnersFinland (18,7%), Zweden (16,7%), Rusland (13,4%)
InvoerUS$ 3,38 miljard (1999)
- belangrijke productenMachines, voedsel, transportmiddelen
- belangrijkste partnersFinland (23,4%), Rusland (11,1%), Duitsland (10,8%)
ValutaEstlandse Kroon (EEK = 100 sents)
Buitenlandse schuldUS$ 0,65 miljard (1998)
Debt-service ratioOnbekend
Saldo handelsbalansUS$ 286 miljoen (tekort, 1999)
Lopende rekening betalingsbalansUS$ 478 miljoen (tekort, 1999)
2.5. Ontwikkelingsrelevante indicatoren
GroeisectorenDiensten, handel, lichte industrie
EnergiesituatieEstland beschikt slechts over het vervuilende oliehoudende leisteen en turf en is voornamelijk afhankelijk van olie-invoer uit Rusland. Het exporteert elektriciteit naar de buurlanden.
Human development index0,773 (1997, 54e plaats)
Human poverty indexn.v.t.
Gender-related development index0,772 (1997, 54e plaats)
% inwoners dat leeftijd van 40 niet haaltOnbekend
Alfabetisering99% (1997)
% mensen met toegang tot veilig drinkwaterOnbekend
% mensen met toegang tot gezondheidszorgOnbekend
% kinderen tot 5 jaar met ondergewichtOnbekend
2.6. Betrekkingen met Nederland 
Hr. Ms. AmbassadeurJ. van der Velden (te Helsinki)
Geaccrediteerde ambassadeur in NederlandTZ: de heer. A. Normet
PostennetwerkN.v.t.
Nederlandse gemeenschapOnbekend
Gemeenschap in Nederland150-200 (schatting)
2.7. Handelsbetrekkingen met Nederland
Nederlandse uitvoerFl 193 mln (1999), fl. 227,0 miljoen (1998)
- belangrijke productenMachines en vervoersmaterieel, fabrikaten
Nederlandse invoerFl 358 mln (1999), fl. 409,6 miljoen (1998)
- belangrijke productenOlieproducten, voeding en levende dieren, fabrikaten
Investeringen vanuit NederlandOnbekend
Investeringen in NederlandOnbekend
3. Beschrijvende kenschets
3.1. Geschiedenis
Van 1721 tot 1917 behoorde Estland tot het Russische Rijk. In maart 1917 wist Estland een autonome status te bedingen bij de zojuist aangetreden provisionele regering van Rusland. Na een korte bezetting door Duitsland, werd in februari 1920 het Verdrag van Tartu gesloten, waarin de Sovjetunie de "eeuwigdurende" soevereiniteit van Estland erkende. Ten gevolge van het Molotov-Von Ribbentrop-pact van augustus 1939 kwam ook Estland onder druk te staan. Het moest in september 1939 de vestiging van Russische militaire bases toestaan. In juni 1940 drongen Sovjettroepen Estland binnen, waarna vervalste verkiezingen volgden. Het op grond daarvan verkozen Estse parlement verzocht vervolgens te worden opgenomen in de Sovjetunie, hetgeen op 6 augustus 1940 zijn beslag kreeg. Na de Tweede Wereldoorlog, Estland was enige tijd bezet door Duitsland, werd Estland zowel demografisch, economisch als politiek geïntegreerd in de Sovjetunie. Het percentage Russen in de bevolking steeg tot circa 38% in 1989. Op 6 september 1991 werd Estland door de Sovjetautoriteiten als zelfstandige staat erkend. Estland trad niet toe tot het GOS.
3.2. Staatsinrichting
De grondwet van 1992 voorziet in een ruime bevoegdheid voor het parlement. Het parlement (Riigikogu) wordt iedere vier jaar gekozen. Aan de President, die door het parlement wordt gekozen voor een termijn van vier jaar, zijn vooral ceremoniële functies toegekend. De Russischsprekende minderheid is met 6% van de zetels in het parlement vertegenwoordigd; echter een groot deel, dat nog niet de Estse nationaliteit bezit, beschikt niet over kiesrecht.
3.3. Binnenlandse politiek
Sinds maart 1999 wordt de regering van Estland geleid door premier Mart Laar. Hij leidt een meerderheidsregering bestaande uit de Pro Patra Union, Reform Party en de People's Party Moderates. De President is sinds 1992 -herverkozen in november 1996- schrijver/cineast Meri. Hij heeft in 1996 een kort bezoek aan Nederland gebracht.

Groot politieke aandachtspunt in Estland is de positie van de Russische minderheid, circa 30% van de bevolking. In het Noordoosten van Estland, rond Narva,bestaat de bevolking zelfs voor het overgrote gedeelte uit Russischsprekenden. Hun integratie veroorzaakt binnen Estland van tijd tot tijd spanningen. Door een groot deel van de Estische bevolking worden zij nog als bezetter gezien. Dit deel ziet hen dan ook liever vertrekken. De algemene indruk bestaat echter dat de Estische bevolking de aanwezigheid en de integratie van een Russische minderheid als een voldongen feit aanvaardt. De voorwaarden voor integratie zijn al geruime tijd onderwerp van discussie. Hierbij speelt voornamelijk het taalexamen een prominente rol. Wil men in aanmerking komen voor Ests staatsburgerschap dan moet men namelijk daaraan voldoen. De taalwet gebaseerd op het Ests als nationale taal, is eveneens lange tijd onderwerp van discussie geweest, waaraan ook de EU en de OVSE/HCNM deelnamen. Na een aantal wijzigingen in de loop van 2000 voldoet de wet nu aan de internationale standaarden. De regering heeft eveneens in 2000 een Sociaal Integratieprogramma voor de Russischsprekenden aangenomen.

Onderwijswet en Kieswet vormen eveneens delen van de wetgeving waarover in dit kader discussie wordt gevoerd.

3.4. Mensenrechten
In Estland zijn geen problemen op het gebied van de mensenrechten. Rechten van de Russischsprekende minderheid worden geleidelijk gedefinieerd (zie hierboven).
3.5. Sociale situatie
Na de economische problemen tgv de verkregen onafhankelijkheid begin jaren '90, ging het met de gezondheidszorg in eerste instantie bergafwaarts. Zo daalde de levensverwachting van zowel mannen als vrouwen aanzienlijk. Echter midden jaren '90 verbeterde de situatie. De gezondheidszorg zoals die onder het communistische regime was opgezet, werd volledig door de staat gefinancierd en kenmerkte zich door volledige afhankelijkheid van ziekenhuizen en specialisten. Dit maakte gezondheidszorg kostbaar. Nu is er een trend die het inzetten van niet-gespecialiseerde artsen en poliklinische behandelingen stimuleert. De gezondheidszorg wordt gefinancierd uit werkgeversbijdragen. Deze bijdragen worden in een centraal verzekeringsfonds verzameld en daarna verdeeld onder de 17 regionale ziekenfondsen. De hervormingspartij streeft naar privatisering van de gezondheidszorg, echter de coalitiepartners zijn nog tegen.

Het recht op onderwijs is in Estland vastgelegd in de grondwet. In 1997 zijn er 730 scholen in Estland, waarvan 111 Russische en 23 waar in zowel Russisch als Ests wordt onderwezen. De nieuwe onderwijswet zal in de periode tot 2007 de mogelijkheid uitfaseren om uitsluitend in het Russisch te onderwijzen. Nieuwe regel is dat minimaal 60% van de lessen in het Ests moet worden gegeven. Voor kinderen van 7 t/m 17 jaar is het verplicht onderwijs te volgen. Meer dan 95% van de basisschoolleerlingen gaat door met vervolgonderwijs.

Openbaar onderwijs wordt voor het grootste deel gefinancierd door de staat en locale gelden. Scholen worden wel gestimuleerd om voor additionele studiematerialen gebruik te maken van private financieringsbronnen.

3.6. Economische situatie
Estland werd zwaar getroffen door het verlies van markten na hetuiteenvallen van de Sovjetunie, maar begon onmiddellijk na de herwonnen onafhankelijkheid een drastisch hervormingsbeleid. Het overgrote deel van de economie werd geprivatiseerd. Op het ogenblik is meer dan 70% van de economie in handen van private ondernemingen. Zo is bijvoorbeeld de nationale luchtvaartmaatschappij verkocht aan een Deense investeerder. In 2000 is een deel van het energieproduktiebedrijf aan een Amerikaanse investeerder verkocht. Onderhandelingen over privatisering van de spoorwegen lopen nog; in 2001 moet de telecomsector volgen. Finland en Zweden nemen resp. 40% en 30% van de investeringen voor hun rekening.

De hervormingen begonnen in 1994 te leiden tot sterk herstel van de economie om daarna, met name door de sterk verminderde handel met RF, in 1999 weer te verslechteren (BBP - 1,4 %). In 2000 zal er een opleving plaatsvinden: in het eerste kwartaal van 2000 bleek de groei reeds 9%.

Hoewel Estland belangrijk blijft als doorvoerland voor exporten vanuit de Russische Federatie, richt de economie van het land zelf zich in hoog tempo op de EU.

De grotendeels geprivatiseerde maar kleine agrarische sector (ca. 6% BBP) verkeert momenteel nog in een moeilijke situatie. Exporten van deze sector zijn zeer moeilijk te realiseren vanwege tariefmuren van de EU en de Russische Federatie. Bovendien geeft de regering momenteel slechts beperkte steun aan deze sector. De overige sectoren van de economie -handel, diensten en industrie- dragen wel bij aan de groei.

De werkeloosheid is met ruim 10% vrij hoog, maar bovendien geconcentreerd in bepaalde gebieden. Zo kent de hoofdstad Tallinn nauwelijks werkeloosheid.

3.7. Milieubeleid
Estland kent in vergelijking tot andere kandidaten weinig problemen met industriële vervuiling, daar de meeste zware industrie inmiddels is opgedoekt. Alleen de winninfg van leisteen-olie (een typisch Estisch produkt) brent een forse vervuiling met zich mee. In de energiesector moeten voorts de zwavel-emmissies worden verlaagd. Bovendien wil Estland een speciale regeling voor behoud van de mogelijkheid tot jacht op wolven en beren.V.w.b. milieu heeft Estland problemen met de aanpassing aan de drinkwaterrichtlijn, en de behandeling van vast afval en afvalwater. Estland zal daarvoor een overgangstermijn vragen. Het gaat hier met name om waterzuivering en vuilstortplaatsen, waarvoor aanzienlijke investeringen benodigd zijn.
3.8. Buitenlands beleid en veiligheidsbeleid
Estland richt zich zeer uitgesproken op spoedige aansluiting bij de Westelijke structuren (EU en NAVO). Het heeft in 1994 een associatie-accoord met de Europese Unie gesloten en vervolgens in december 1995 formeel een toetredingsaanvraag ingediend. Algemeen wordt in Estland verwacht dat de onderhandelingen in 2001 afgesloten kunnen worden. Daarnaast is het lid van de Noord Atlantische Samenwerkings Raad, heeft het een NAVO-Partnerschap voor Vrede-overeenkomst gesloten en is als geassocieerd partner verbonden met de WEU. Dit beleid steunt op een maatschappelijke consensus.

De relatie met Rusland is nog altijd moeizaam, hoewel verbeteringen zich aandienen o.a. door enige versoepeling in toepassing van de regels rond het staatsburgerschap voor de Russische minderheid die nu statenloos is. Echter, de implementatie van de taalvereisten, is volgens Rusland discriminerend. Van een stabiele relatie is nog geen sprake. Dit blijkt onder meer uit het feit dat Rusland met Estland nog steeds geen grensverdrag heeft gesloten, hoewel men het eens is over de tekst ervan. Een dergelijk verdrag is voor de toetreding van Estland tot de EU en NAVO geen voorwaarde. Rusland blijft echter ondertekening weigeren en legt impliciet een koppeling met de positie van de Russischsprekende minderheid in Estland.De Europese Unie staat positief tegenover de opstelling van de Estse regering.

Estland heeft goede betrekkingen met de Noordse landen, Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden. Samenwerking vindt onder meer plaats tussen de Nordic Council en de Council of Baltic Sea States. Met name Finland ondersteunt een snelle EU-integratie.Estland heeft een sterke band met Finland. Cultureel zijn er sterke overeenkomsten, wat zich uit in taal -de Estse taal behoort tot de Finno-Oegrische taalgroep- en religie. Helsinki ligt op 80 kilometer over zee van Tallinn. Tallinn wordt gebruikt als het uitgaans- en koopjescenttrum voor vele Finnen. Deze intensieve contacten hebben geleid tot een dominante positie van Finland op het gebied van handel en investeringen in Estland.

De betrekkingen met de VS zijn van oudsher zeer nauw. In de relatie met Estland houdt de VS steeds oog voor de relatie met Rusland. Hoewel tav de mensenrechtensituatie de VS de problemen rond de Russische minderheden in Estland erkent, is de VS er voorstander van dat de OVSE-missie te Tallinn op afzienbare termijn wordt opgeheven. Sinds 1993 bevindt zich in Estland namelijk een OVSE-missie die zich bezighoudt met waarnemen van de ontwikkelingen in de minderheden- en integratiepolitiek. Van Estse zijde is er regelmatig op aangedrongen om deze missie te laten sluiten. Onlangs heeft de OVSE-missie een rapport opgesteld waarin zij aangeeft op welke terreinen haar taak voltooid is en op welke niet. Monitoring door de OVSE zou met name nog vereist zijn op het gebied van implementatie van het integratieprogramma en van de taalwet. De specifieke betrekkingen tussen de Estische regering en de HCNM waren steeds koel, tot zelfs gespannen. Zeer recent is hierin verbetering gekomen, mede door positieve reacties van de HCNM op Estse wets-aanpassingen.

Bijzonder aspect van de buitenlandse politiek van Estland is de relatie met de landen in de Kaukasus. Er worden goede betrekkingen onderhouden met deze "rand van het GOS". Zo bracht in augustus de Georgische minister van BZ een bezoek aan Tallinn.

3.9. Betrekkingen met de EU
Estland heeft in 1994 een associatie-akkoord met de EU gesloten en in 1995 een toetredingsaanvraag ingediend.

Het EU-toetredingsproces ligt goed op koers. Estland behoorde tot de eerste groep van Midden-Europese landen waarmee onderhandelingen voor toetreding zijn gestart (voorjaar '98). Algemeen wordt in Tallinn verwacht dat de onderhandelingen in de tweede helft van 2000 sterk in intensiteit zullen toenemen en dat deze in 2001 afgesloten zullen worden. Als moeilijke onderhandelingskwesties kunnen landbouw, vrij verkeer van werknemers, fiscaal beleid en energie geïdentificeerd worden. Toetreding voorziet men in 2004.

4. Nederlandse betrekkingen/beleid
4.1. Betrekkingen met Nederland
De handel met Estland bevindt zich nog op een laag niveau maar vertoont een groei van 30% op jaarbasis. In de handelsrelatie is vooral de transitofunctie van Estland interessant. Door de import van voornamelijk brandstoffen (afkomstig uit de Russische Federatie) en ijzererts is de Nederlandse invoer uit Estland al jaren groter dan de uitvoer: in 1998 werd voor ruim NLG 400 mln uit Estland ingevoerd, terwijl voor ca. NLG 225 mln werd uitgevoerd. Het grootste deel van deze invoer bestaat uit Russische olie en is dus eigenlijk doorvoer. De Nederlandse export bestaat uit voedingsmiddelen en kapitaalgoederen. Verkeer en Waterstaat en de Rotterdamse haven hebben goede contacten met Estland en Tallinn in het bijzonder. Pakterminal (vestiging van Pakhoed) is de grootste buitenlandse investering in Estland en houdt zich vooral bezig met de genoemde doorvoer van Russische olieproducten.

Nederland ondersteunt het hervormingsproces in Estland via het Programma Samenwerking Oost Europa (PSO). Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag van fl. 2 miljoen bestemd voor projecten op de gebieden transport en landbouw. Daarnaast worden enkele projecten op maatschappelijk gebied in het kader van het Maatschappelijke Transitie Programma (MATRA) ondersteund. Lopende bilaterale projecten zijn onder andere Police Cooperation Netherlands/Estonia, Training of the Estonian Public Information Officers en Support of Smaller NGO's in Latvia and Estonia. In 1999-2000 is een Nederlands adviseur gedetacheerd bij het EU-coördinatiebureau van de premier, geleid door directeur Hololei.

4.2. Bezoeken
De betrekkingen met Nederland zijn zonder problemen. Op politiek niveau zijn de contacten schaars. In de herfst van 1997 bracht de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo een bezoek aan Estland en in juni 1999 was het Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken die Estland een bezoek bracht. Op 12 september 2000. zal Staatssecretaris Benschop een bezoek brengen aan Estland.

Op hoog-ambtelijk niveau vinden wel regelmatig bezoeken plaats. In september 1998 bracht Directeur DEU van Dartel een bezoek aan Estland en in maart 1999 kwam Estische DGPZ Kannicke naar Nederland. Nog zeer recent, mei 2000, brachten de Estische EU-hoofdonderhandelaar Streiman, resp. de Estische Chef van het EU-coordinatiebureau Hololei een bezoek aan Nederland. In juni 2000 heeft DGRB Sondaal een bezoek gebracht aan de Baltische staten.

4.3. Activiteiten Nederlandse posten
In Estland is geen Nederlandse ambassade gevestigd. De Nederlandse ambassade in Helsinki is tevens verantwoordelijk voor Estland. De ambassade volgt en rapporteert over politieke, sociale en economische ontwikkelingen in het land. Speciale aandacht wordt gegeven aan de positie van de Russischtalige minderheid. Op het economische terrein verstrekt de ambassade informatie aan het Nederlands bedrijfsleven en de EVD. Ook verstrekt de ambassade informatie over het Nederlandse bedrijfsleven aan Estse instellingen. Daarnaast verricht de ambassade consulaire werkzaamheden en geeft informatie over de veiligheidssituatie.
4.4. EVD activiteiten
De EVD verstrekt informatie over overheidsmaatregelen e.a.. Meer informatie is te vinden op de EVD-site op het internet (www.evd.nl). De EVD-landenspecialist voor de Baltische republieken is Rob Sterkman (070-3796680).
4.5. Exportfinanciering
Zie voor het meest recente NCM-landenbeleid (www.ncm.nl).

Het ministerie van Economische Zaken kent een aantal generieke regelingen voor investeringsfaciliteiten (IOM), haalbaarheidsstudies (PESP), rentesubsidies (BSE), starters op buitenlandse markten (PSB) en herverzekering van investeringen (RHI). Meer informatie is te vinden bij publieksvoorlichting of op de internetsite van EZ (www.minez.nl)

4.6. Verdragen met Nederland
Onder dit kopje staan de belangrijkste verdragen met Nederland opgenomen. Voor het volledige overzicht van verdragen kunt u (voor internet t.z.t.) het "see-also" raadplegen.

Wegvervoersovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen en het Groothertogdom Luxemburg.

11 juni 1992, Athene
Trb. 1992, 115 (En); 1992, 157 (vert.Ne); 1995, 57
In werking getreden op 1-12-1994

Overeenkomst inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

27 oktober 1992, Tallinn
Trb. 1992, 191 (Ne.En.); 1993, 43 (vert.Ne); 1993, 101
In werking getreden op 1-9-1993

Overeenkomst inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden

24 maart 1993, Tallinn
Trb. 1993, 74 (En.Ne.); 1994, 8
In werking getreden op 1-2-1994

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Estland inzake scheepvaart

24 maart 1993, Tallinn
Trb. 1993, 61 (En); 1993, 89 (vert.Ne); 1994, 110
In werking getreden op 1-7-1994

Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving

11 oktober 1995, 's-Gravenhage
Trb. 1995, 262 (En.Ne.); 1996, 123
In werking getreden op 1-6-1996

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Estland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

14 maart 1997, Tallinn
Trb. 1997, 98 (En); 1997,262 (vert.Ne); 1998,245
In werking getreden op 8-11-1998

Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg) en de Regering van de Republiek Estland betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), uitvoeringsprotocol

3 Februari 1999, Brussel
Trb. 1999, 78 (Ne, Fr); 1999, 115
Nog niet in werking getreden

Last update: 21.05.2001

Info MBZ Nederland

Exclusieve Partner van de Russische KvK in Nederland
Officiele Partner van de Russische KvK in Nederland
  AFORISME
Bezit is een vriendschap tussen de mens en de dingen.
J.P.Sartre
tramp
tramp naar boven  tramp
Adverteren | Contactinformatie | Over Rusnet | Zoeken in het web


eXTReMe Tracker
 Rambler's Top100 © 2003-2012 RusNet
Gemaakt door NeoNet