To rent - Te huur - - in Bilthoven - De Bilt
Office and warehouse - Kantoor met magazijn -
250 m2 - 5 km. from Center of Utrecht - 40 km. from Amsterdam - € 2.800, per month - near Head office of Rabobank
Tel. +31 30 228 56 56; e-mail: rus_net@rusnet.nl
VIP of Rusnet

RusNet

 www.rusnet.nl Russian versionEnglish version Agenda | Links | Russian CCI  

  Donderdag, 16.08.2018
VIP Rubricator
www.rusnet.nl als startpagina makenToevoegen aan het geselecteerdeinfo@rusnet.nlZoeken in het web
tramp
VIP-Bedrijven
VIP van Rusnet
Rusnet Partners
Nieuws
Encyclopedie
Contact
Weet U, dat
 Weet U, dat
East-West Development Group is an association of West-European consulting firms, targeting on East - West development projects.

  RusNet :: Encyclopedie :: E  

Rusland: economisch beleid

PrintversiePrintversie

 
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z 

Economisch beleidsplan

Het Russische kabinet heeft eind juni het economische beleidsplan, opgesteld door de Russische Minister van Economische Zaken German Gref, in eerste instantie goedgekeurd. Het plan is uitgestippeld voor een periode van tien jaar, waarbij een onderscheid tussen korte termijn (18 maanden) en lange termijn is gemaakt. Het lange termijn gedeelte wordt in het najaar ter definitieve goedkeuring voorgelegd. Het bijna 400 pagina's tellende plan ziet er veelbelovend uit. Althans, de veelheid aan onderwerpen die erin worden behandeld doet vermoeden dat bij Poetin het besef is doorgedrongen dat structurele hervormingen een voorwaarde zijn voor een stabiele economie.

Naast een degelijk rechtssysteem zijn steun van multilaterale instellingen en buitenlands kapitaal onontbeerlijk om een goed functionerende markteconomie op poten te krijgen in Rusland. Deze steun zal alleen dan toenemen, wanneer structureel verbeteringen voor investeerders worden doorgevoerd.

Het korte termijn plan bevat operationele beleidsvoornemens voor 2000-2001, gericht op consolidering van de recente conjuncturele trends en ruimte biedend voor structurele groei. De uitvoering van het korte termijn plan zal overigens meerdere jaren vergen. Het lange termijn plan richt zich meer op economische hervormingen met betrekking tot verbetering van de levensstandaard, vermindering van sociale ongelijkheid en herstel van de economische en politieke positie van Rusland in de wereld.

Het korte termijn plan voorziet onder andere in de volgende onderwerpen:

  1. Verbetering van het investeringsklimaat, waarbij zaken als eigendomsrechten, vereenvoudiging van registratie- en vergunningswetgeving voor ondernemingen, beperking van de invoerrechten, douaneprocedures en dergelijke aan de orde komen;
  2. Overheidsuitgaven beperken en het in evenwicht brengen van de verplichtingen en inkomsten van de overheid. Hierbij is een herziening van de belastingwetgeving aan de orde. De herziening zal moeten trachten het systeem te vereenvoudigen. Een aantal hervormingen op belastinggebied is reeds goedgekeurd door het parlement en ondertekend door Poetin, zoals het invoeren van een uniform tarief voor de inkomstenbelasting (13 procent), een minimum voor de sociale lasten van 5 procent, stijging van accijns voor een aantal producten en een wijziging van BTW-wetgeving. Verhoging van de vennootschapsbelasting ligt nog in het verschiet.

Andere onderwerpen die in het beleidsplan worden genoemd zijn de hervorming van het bankwezen, het terugbrengen van de omvang van de bureaucratie, het tegengaan van corruptie, hervorming van de rechterlijke organisatie en reorganisatie van natuurlijke monopolies.

Het plan geeft een aantal ambitieuze macro-economische doelstellingen, die bij volledige uitvoering van de voornemens bereikt zouden kunnen worden. Zo wordt onder andere een verdubbeling van het BNP genoemd binnen nu en tien jaar.

Regionaal beleid

De regio's bepalen voor een deel zelf hun economisch beleid, dat uiteraard niet al te veel mag afwijken van het federale beleid. Zo hebben regio's vaak een eigen investeringswet, regionale belastingregelingen of -ontheffingen en bijvoorbeeld een eigen wet op landeigendom. Per regio is het zeer verschillend hoe het economisch beleid wordt ingevuld. De ene regio is vooral naar binnen toe gericht, andere richten zich meer op buitenlandse ondernemers en proberen een liberaler beleid te voeren. Een en ander wordt mede bepaald door de politieke kleur en opvattingen van de gouverneur van de betreffende regio. Poetin wil een centralistische greep op de regio's, onder ander op economisch gebied. Inkomsten en uitgaven zouden op die manier beheersbaarder en transparanter moeten worden.

Begroting

De federale begroting van 1999 was de eerste uit de post-sovjetgeschiedenis die volledig is uitgevoerd en waarvan de uitkomst bij de afrekening zelfs beter was dan verwacht. Of het voor 2000 ook zo uitpakt, moet nog blijken.

De ontwerpbegroting voor 2001 zal, als alles naar wens gaat, in balans zijn. Het saldo aan beide kanten wordt geprojecteerd op 1,1935 triljoen roebel. Er wordt van een inflatie van 12 procent en een groei van het BNP van 3,1 procent uitgegaan en er wordt gerekend op basis van 30 roebel tegen de dollar. Er wordt uitgegaan van een verdere toename van de import (volume en waarde) en een afnemende stijging van de export (waarde). Men houdt rekening met een economische groei van 4,5 procent, wat aan de hoge kant lijkt. De inkomsten uit belastingen worden hoog ingeschat vanwege de 'goede vangst' in de eerste helft van 2000. Er werd 52 procent meer ontvangen dan het jaar ervoor, wat te danken is aan een verbeterd ontvangsysteem. Wel moet worden afgewacht of die trend zal aanhouden als vanaf 1 januari de nieuwe belastingwetgeving van kracht wordt.

Exclusieve Partner van de Russische KvK in Nederland
Officiele Partner van de Russische KvK in Nederland
  AFORISME
Bescheidenheid: de kunst om de anderen al het goede te laten zeggen dat je van jezelf denkt.
Ph.Bouvard
tramp
tramp naar boven  tramp
Adverteren | Contactinformatie | Over Rusnet | Zoeken in het web


eXTReMe Tracker
 Rambler's Top100 © 2003-2012 RusNet
Gemaakt door NeoNet